Øerne
Øerne
Vejret
Valuta
Billeder
Dansk Vestindien Udskriv E-mail
Tidligere dansk koloni bestående af øerne Sankt Croix, Sankt Jan og Sankt Thomas samt af et antal mindre ubeboede øer; siden 1917 har øerne været amerikansk besiddelse under navnet US Virgin Islands.

Danske søfarere, udsendt af københavnske forretningsmænd, besatte i 1666 den dengang ubeboede Sankt Thomas for i 1672 i skikkelse af Vestindisk Kompagni at grundlægge en koloni. Kompagniet, som havde Christian 5.s støtte, forestod herefter plantagedrift og handel, indtil den danske stat i 1755 overtog besiddelserne. Sankt Jan, som annekteredes i 1684, blev koloniseret i 1718, og i 1733 købte Danmark Sankt Croix af Frankrig.

FortChristiansværniChristianstedpåSt.Croixi1836,(Kort-ogTegningssamlingen,Rentekammeret337,110).

Sankt Croix var center for plantagedriften, først og fremmest sukkerplantager, men fx også bomulds- og tobaksplantager, hvis produktion blev udskibet fra Christiansted. Arbejdskraften bestod af importerede afrikanske slaver. I 1754 havde Dansk Vestindien en befolkning på ca. 14.000 slaver og kun ca. 1.750 hvide. Koloniherrernes hårdhændede metoder samt fødevaremangel førte i 1733 til et blodigt slaveoprør på Sankt Jan, som brutalt blev slået ned.


Fra midten af 1700-tallet blev Sankt Thomas med den glimrende frihavn i Charlotte Amalie centrum for handelen i Caraibien, og Dansk Vestindien oplevede en blomstrende økonomi ikke mindst pga. handelspartnernes indbyrdes konflikter.


Men faldende sukkerpriser, slaveriets afskaffelse i 1848 og ændrede sejladsmønstre som følge af dampskibenes indførelse indvarslede fra midten af 1800-tallet afslutningen på det danske kolonieventyr og medførte tab for den danske stat samt store sociale problemer for øernes befolkning. Dette afspejledes i befolkningstallet, som faldt fra ca. 40.000 i 1850 til ca. 34.000 i 1880.


Flere forsøg på at sælge øerne til USA, første gang i 1867, endte forgæves, men under Første Verdenskrig, da der opstod fare for en tysk overtagelse, lykkedes det. I 1917 købte USA øerne for 25 mio. dollar.